Thursday, May 16, 2013

Patientsäkerheten kräver att alla data från kliniska prövningar publiceras

Öppet brev till de svenska Europaparlametariker som sitter i gruppen för Miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet.
Kära Carl, Åsa, Christofer, Marit och Marita,
Jag skriver till er eftersom ni är med i Europeiska parlamentets grupp för miljö, hälsa och livsmedel som arbetar med frågan om publicering av data från kliniska prövningar. Jag är läkare och arbetar som ST-läkare i anestesiologi och intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och driver en forskargrupp som arbetar med högt blodtryck och akut njursvikt vid Uppsala universitet.  
Det är av yttersta vikt att alla kliniska prövningar publiceras, och att alla data från kliniska prövningar finns tillgängliga för metaanalys och jämförande forskning. Som medlemmar i Europeiska parlamentet har ni en unik möjlighet att föra den evidensbaserade medicinen ett stort steg framåt. Idag publiceras inte alla prövningar och bakomliggande data tillhandahålls inte för metaanalys av oberoende forskare.
Detta är oacceptabelt från ett patientsäkerhetsperspektiv eftersom läkare kan föreslå suboptimala eller rent av felaktiga behandlingar om de inte har tillgång till all information. 
Det försämrar europas möjlighet för forskning och utveckling genom att forskare i onödan gör om prövningar som redan gjorts bara för att de aldrig publicerats.
De patienter som ställt sig till förfogande för forskningen har en förväntan att deras uppoffring skall leda medicinen framåt. Genom att tillåta att data från kliniska prövningar undanhålls bryts patienternas förtroende för den kliniska forskningen. 
Publiceringskravet bör gälla alla kliniska prövningar för alla mediciner som säljs, oavsett om dessa är nya prövningar eller tidigare prövningar som aldrig publicerats. Om gamla prövningar tillåts förbli opublicerade kommer fortfarande majoriteten av de mediciner som används idag att ha okompletta data. 
Ni kan hitta mycket mer information på sidan http://alltrials.net. 
Tack för att ni tog er tid att läsa detta och för att ni ställer er på patienternas, medicinens och forskningens sida i denna avgörande fråga för den framtida folkhälsan och medicinska utvecklingen.  
Vänligen, 
Michael
Ni som läser detta kan också skriva till era EU-parlamentariker. Deras e-postadresser hittas på http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/members.html#menuzone 

No comments:

Post a Comment